Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Trung Quốc (CNPC) dự kiến sẽ chi 16 tỷ NDT (2,2 tỷ USD) trong khuôn khổ dự án xây dựng một đường ống dẫn khí đốt dài 1.818 km chạy từ Tuốcmênixtan, qua Udơbêkixtan và Cadắcxtan, tới khu vực tây bắc Trung Quốc, để cung cấp nhiên liệu cho các thành phố đang phát triển bùng nổ, trong đó có Thượng Hải.

small_7370 Cụ thể, hai công ty con của CNPC là PetroChina và China National Oil and Gaz Exploration and Development Corp, có kế hoạch mỗi công ty cung cấp khoảng 8 tỷ NDT (1,1 tỷ USD) tiền mặt cho dự án trên. Tổng kinh phí của dự án ước lên tới 7,3 tỷ USD, tuy nhiên, PetroChina không công bố phần vốn còn lại sẽ được lấy từ nguồn nào. CNPC Exploration and Development Co. sẽ hợp tác với hai công ty xây dựng quốc gia của Cadắcxtan và Udơbêkixtan để triển khai dự án trên. Đường ống này sẽ được nối với đường ống khí đốt Đông-Tây -dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2010, chuyển khí đốt tới khu vực miền đông và miền nam Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải và Quảng Đông. Hồi tháng 7/07, CNPC đã ký hợp nhập khẩu 30 tỷ m3 khí đốt/năm từ Tuốcmênixtan trong vòng 30 năm.