Không thể thấy được ánh sáng của cuộc sống nhưng giọng hát của cô bé khiếm thị trong sáng như thiên thần.

S.T