Nhằm chuẩn bị cho Đại hội LĐBĐ TP.HCM nhiệm kỳ IV (2007 - 2012), hiện nay, Ban Chấp hành nhiệm kỳ III đang thực hiện những thủ tục cuối cùng...