"Chúng tôi đã có thêm ý tưởng cho những lần tổ chức hội chợ sách tiếp theo. Tại sao có chợ đêm Hàng Ngang, Hàng Đào mà lại không thể có chợ sách Hà Nội?"