Một số sinh viên (SV) trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội phản ánh về việc gửi xe ở bãi xe của trường có hiện tượng bị rút xăng xe, họ còn thấy những vết xăng loang ở dưới gầm xe. Các bạn SV đã báo lên phòng bảo vệ những không được giải quyết.