VRC và VCS là hai công ty đầu tiên thông báo cổ đông không thông việc giảm kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Trong tháng 11, tiếp tục có thêm nhiều công ty đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011. Nhóm ngành hạ chỉ tiêu lợi nhuận chủ yếu gồm các công ty bất động sản, xây dựng... với lý do được phần lớn các công ty đưa ra là thị trường bất động sản gặp khó khăn, lãi suất cao, khó tiếp cận nguồn vốn...

Đa phần cổ đông của các công ty đều thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, đã có công ty mà cổ đông không thông qua hoặc số phiếu thu về không đủ quyền biểu quyết.

CTCP Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu, mã VRC: Do số cổ đông không thông qua và không có ý kiến chiếm hơn 80%, công ty vẫn giữ nguyên kế hoạch doanh thu là 285 tỷ đồng, 83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và cổ tức là 15%.

Việc giảm kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận chỉ giúp kết quả thực tế đạt được không quá thấp so với mục tiêu đề ra.

Đồng thời, các công ty cũng dễ dàng đặt kế hoạch cho năm sau tăng so với năm trước, hoặc mức tăng lớn hơn nếu kế hoạch năm nay thấp.

Đại hội cổ đông bất thường của CTCP đá ốp lát cao cấp Vinaconex, mã VCS cũng không thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2011. Trước đó, công ty xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch doanh thu giảm từ 1.233 tỷ đồng xuống 1.001 tỷ đồng, tương ứng giảm 19%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 142,5 tỷ đồng, giảm 49 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó.

Trong khi đó, đối với phần lớn các công ty còn lại, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đều được thông qua điều chỉnh giảm. Một số công ty còn thông qua việc không trả hoặc giảm cổ tức.

CTCP tập đoàn Đại Dương ( OGC ) thông qua điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu từ 3.000 tỷ đồng xuống 2.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 33%. Lợi nhuận trước thuế giảm xuống còn 380 tỷ đồng, giảm 54%.

CTCP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai ( XMC ), cổ đông đã thông qua doanh thu và lợi nhuận trước thuế làn lượt là 1.000 tỷ đồng và 41 tỷ đồng. So với kế hoạch trước đó, doanh thu giảm 9% và lợi nhuận giảm 33%.

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã: HU3 ), cổ đông đã thông qua việc điều chinh mục tiêu doanh thu giảm 19%, từ 900 tỷ xuống còn 725 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm từ 100 tỷ xuống còn 70 tỷ đồng, tương đương giảm 30%.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vinaconex 25 (mã: VCC ) đã thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 từ mức 25 tỷ đồng xuống còn 18 tỷ đồng. giảm 7 tỷ đồng, tương đương giảm 28%.

ĐHCĐ bất thường của CTCP Quốc tế Sơn Hà (Mã: SHI ) thông qua điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011 từ 70 tỷ đồng xuống 30 tỷ đồng, giảm hơn 50%.

CTCP Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, mã CCL , thông qua điều chỉnh doanh thu thuần cả năm từ 450 tỷ đồng xuống còn 150 tỷ đồng, tương đương giảm 67%. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm lần lượt 87% và 86% xuống còn 27 tỷ và 22,5 tỷ đồng.

Không những điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh, cổ đông của CTCP Đầu tư và phát triển xây dựng (Investco) còn thông qua không trả cổ tức năm nay với tỷ lệ 16%. CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( IJC ) giảm kế hoạch trả cổ tức từ 15% - 20% xuống tối thiểu 10%.

Trước đó, một số công ty cũng đã thông qua điều chỉnh kế hoạch năm như: HDC , TLT , SMC , HDC...Trong tháng 12, nhiều công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm nay như: CTS , ELC , PVL ...

Nguồn DVT.vn