Trong thời buổi khó khăn, các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã chấp nhận tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng này tăng từ mức 1,84% (năm 2008) lên 2,2% vào cuối năm nay.