"Đừng đụng đến Kaka của tôi", "Milan - các người đang bán cả phẩm giá của mình"... là một vài trong rất nhiều băng rôn, biểu ngữ xuất hiện trên sân San Siro cuối tuần qua...