Tuần nào cũng vậy, Natalie Adler, 21 tuổi, người Australia, chỉ có thể nhìn được trong vài ngày. Những ngày còn lại, mi mắt của cô tự nhiên cứ khép chặt lại.