Dù bị hai tên cướp dí súng vào đầu, một sinh viên Nam Phi quyết liệt chống trả vì không muốn mất bài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.