Mặc dù bị rắn cắn vào tay nhưng dường như chuyện này không ảnh hưởng gì đến cô.

S.T