Mới đây, Chính phủ vừa ban hành dự thảo quy chế giao dịch trái phiếu, và sẽ được áp dụng vào quý 3/2008. Theo dự thảo, toàn bộ giao dịch trái phiếu chính phủ và các trái phiếu khác đang niêm yết tại HoSE sẽ được giao dịch tập trung, niêm yết tại HaSTC.Chi tiết...