Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, cà phê Việt Nam đang có hội đẩy mạnh xuất khẩu do sản lượng cà phê trên thế giới nói chung bị sụt giảm mạnh và giá cà phê xuất khẩu đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Việt Nam.