Từ này 23 đến 25/4/2008, tại Bangkok sẽ diễn ra Hội chợ ngành giấy ASIAN PAPER 2008. Đây là một hội chợ thương mại lớn của ngành giấy khu vực, nơi tập trung tất cả các công ty lớn sản xuất, cung cấp thiết bị, vật tư, tư vấn thiết kế, thương mại trong ngành giấy, được tổ chức hai năm một lần.