Hội chợ Expo Pakistan lần thứ 4 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 30 tháng 10 năm 2008 tại Trung tâm Karachi Expo - Pakistan. Trước kia, đây là hội chợ dành cho các nhà xuất khẩu Pakistan nhưng với những thành công của mình nó đã trở thành một hội chợ mang tầm quốc tế.