Một công ty chuyên cung cấp ván lát sàn tre (ván sàn tre công nghiệp, ván sàn 100% tre, phần ốp chân tường 100% tre) cần tìm nhà nhập khẩu.