Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 sắp đến gần, và một trong những cuộc chạy đua khốc liệt nhất không phải là giữa các vận động viên mà là giữa các doanh nghiệp, trong đó có Nike và Adidas.