(VEN) - Chủ trương xã hội hóa giáo dục đã tạo bước tiến dài cho ngành giáo dục Việt Nam cả về chất và lượng. Tuy nhiên, trên bán đảo Cà Mau, trong khi nhu cầu học tập của người dân rất lớn, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn còn hạn chế thì hệ thống đào tạo ở đây hầu như chưa có sự đổi thay. Chính vì vậy, Trường đại học Bạc Liêu ra đời đã tạo cơ hội mới cũng như niềm hạnh phúc cho người dân với quan niệm rất đơn sơ “hạnh phúc gì bằng đi học đại học mà được ăn cơm nhà”.