Nhiều nhà đầu tư trong nước không còn nghĩ đến giá trị doanh nghiệp nữa mà chỉ lo bán tháo để gom vốn vì vậy họ đã dìm giá cổ phiếu xuống thấp hơn giá trị thực