24H.COM.VN - Ngày 05/11/2007, với mục đích cũng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Asiasoft với các đại lý Internet, đồng thời để đáp lại sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các game thủ trong thời gian qua, công ty Asiasoft tổ chức chương trình “CƠ HỘI NHÂN HAI, MAY MẮN BỘI SỐ” dành cho các khách hàng của mình.