Theo ông Néstor Osorio, Giám đốc điều hành Tổ chức cà phê thế giới (ICO), nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới sắp tới mỗi năm tăng khoảng 2 triệu bao, dự kiến đến năm 2018, thế giới cần tới 140 triệu bao. Đây là cơ hội "vàng" cho Việt Nam và Brazil.