Hôm nay (19.1), một sự kiện quan trọng đến với tỉnh Bến Tre - khánh thành cầu Rạch Miễu. Tỉnh ốc đảo với 3 dãy cù lao từ hôm nay sẽ thoát khỏi thế biệt lập, hòa nhập vào khu vực, với cả nước.