Hôm trước cũng bon chen, định nhờ chị Poodle mua giúp, mà chị ấy nói bên Úc, cái nhau thai cừu này không có bán trong siêu thị cũng như web, chỉ có bán tại các chỗ bán hàng lưu niệm cho khách du lịch, chủ yếu là khách Việt Nam, nên mình thôi. Giống sơn đông mãi vỏ quá nên sợ.

Hôm trước cũng bon chen, định nhờ chị Poodle mua giúp, mà chị ấy nói bên Úc, cái nhau thai cừu này không có bán trong siêu thị cũng như web, chỉ có bán tại các chỗ bán hàng lưu niệm cho khách du lịch, chủ yếu là khách Việt Nam, nên mình thôi. Giống sơn đông mãi vỏ quá nên sợ.