Có một thực tế là Công ty XD CTGT Việt Lào (Vilaco) không phải là DN được nhiều người biết tới...Chi tiết...