“Nghèo thì đừng có bon chen mà chơi chung nhóm!”. Đó là tuyên bố xanh rờn của anh bạn N (trường MD). >> Lựa chọn sản phẩm rửa phụ khoa >> Năng động cùng Eee PC Asus