Đến hết quý III/2009, nhiều CTCK đã công bố lợi nhuận cực tốt và gần như đều vượt xa so với kế hoạch đã đề ra trước đó. Điều này khiến cho nhiều NĐT tiếp tục kỳ vọng sự tăng trưởng giá của CP các CTCK. Tuy nhiên, với mức giá như hiện nay, không phải CP CTCK nào cũng hấp dẫn.

Mặc dù chưa công bố báo cáo tài chính quý III, nhưng kết quả kinh doanh của nhiều CTCK đã được công bố trên nhiều trang web khác nhau với mức lợi nhuận rất ấn tượng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 3 quý đầu năm của KLS đạt 263,2 tỷ đồng; tương ứng với EPS đạt 4.313 đồng/CP. Lợi nhuận trước thuế của CTCK Hải Phòng HPC trong Quý III/2009 đạt 39,52 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng Công ty lãi hơn 8,1 tỷ đồng (do trong quý II công ty lỗ 31,4 tỷ đồng). 9 tháng đầu năm 2009, BVS cũng đưa ra mức tổng lợi nhuận dự kiến đạt gần 200 tỷ đồng, bằng khoảng 130% kế hoạch năm (đã điều chỉnh). Nếu chỉ nhìn vào mức lợi nhuận năm nay đạt được của các CTCK, có thể thấy họ "đang ăn nên làm ra." Lợi nhuận vượt xa so với kế hoạch ngay trong 9 tháng đầu năm, dự kiến sẽ còn tiếp tục vượt xa hơn trong quý cuối năm này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lợi nhuận lũy kế cho 4 quý gần đây nhất của các công ty này thì có thể thấy kết quả kinh doanh hiện nay chưa thật sự thuyết phục so với mức giá hiện tại của các CTCK. Theo mức lợi nhuận quý III/2009 công bố, lũy kế 4 quý thì lợi nhuận 3 quý đầu năm 2009 của nhiều công của các CTCK vẫn chưa đủ bù đắp được mức thua lỗ của cả năm 2008. Năm 2008, KLS lỗ gần 350 tỷ trong khi đến hết quý III/2009 mới chỉ lãi được 263 tỷ; HPC lỗ 120 tỷ trong khi lũy kế mới lãi được 8 tỷ, còn BVS lãi mới chỉ bằng nửa số tiền đã lỗ trong cả năm 2008. Một số CTCK có lãi lớn như SSI... chỉ là số ít. Đa phần các CTCK có lãi lớn trong năm nay vẫn chưa đủ bù được mức thua lỗ trước đó. Như vậy, nếu chỉ nhìn nhận lợi nhuận của các CTCK trong năm nay rồi so sánh chỉ số PE thì sẽ không chính xác, bởi lợi nhuận phần lớn có sự hoàn nhập dự phòng từ các khoản đã trích năm trước. Một số CTCK tuy trong năm 2008 không lỗ nhưng trong năm 2009 mức lãi lại không cao và không có sự đột biến như những CTCK bị thua lỗ nặng trong năm 2008. Nguyên nhân là do các công ty này không lún sâu vào hoạt động tự doanh. Một nguyên nhân nữa đó là do, nhiều công ty chưa trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản thua lỗ chứng khoán, đặc biệt là các khoản mua bán cổ phiếu chưa niêm yết. Do vậy, khi thị trường lên, các công ty này không có các khoản lợi nhuận đột biến từ các khoản dự phòng đó. Trong giai đoạn thị trường nhiều biến động như hiện nay, khả năng các CTCK tiếp tục có lãi đột biến sau những khoản thua lỗ lớn là không nhiều. Do vậy, NĐT cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư vào CP các công ty này. QI/2008 QII/2008 QIII/2008 QIV/2008 Cả năm 2008 QI/2009 QII/2009 KLS 2,6 0,7 0,3 -351,2 -347,4 -3,5 87,9 HPC 3,2 -0,1 -88,9 -33,9 -119,8 -15,6 -15,7 BVS 9,7 -349,3 23,8 -155,3 -452,4 3,6 91,1