(CafeF) - Hàng loạt bluechips trên sàn TP.HCM và cổ phiếu ACB trên sàn Hà Nội bị bán mạnh khiến hai sàn hiện đang giảm nhẹ, mặc dù vẫn có các cổ phiếu khác tăng trần.