Cổ phiếu ngành lương thực, cao su là nơi trú ẩn an toàn, cổ phiếu ngành vận tải biển hứa hẹn sự bùng nổ.