Việc sàn giao dịch chứng khoán OTC Hà Nội lùi thời gian khai trương cũng như thông tin về khủng hoảng tài chính thế giới khiến thị trường cổ phiếu OTC (cổ phiếu chưa niêm yết) gần như đông cứng.