Ông Kevin Snowball - Trưởng đại diện, Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ đầu tư PXP VN, cho rằng, chứng khoán Việt Nam đang rẻ và là cơ hội tốt cho nhà đầu tư mua vào.