Hanoinet - Hiện tại thì người đại diện của Valdes, Gines Carvajal đã có cuộc thảo luận với BLĐ câu lạc bộ xứ Catalan về những điều khoản hợp đồng mới nhưng mọi thứ vẫn chưa có kết quả