Phần thủ tục trong phiên xử một vụ giết người của TAND tối cao tại TP.HCM, chủ tọa hỏi đại diện của người bị hại có thay đổi ai trong hội đồng xét xử không, bà này bật dậy nói: “Có”.