Tan trận Việt Nam - Zimbabwe, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đi như chạy xuống sân chúc mừng cả đội, tuyên bố thưởng nóng 200 triệu. Tất cả đều vui mừng với chiến thắng của U23 VN, với sự thành công của những thử nghiệm.