Tè bậy trên đường phố bị phạt bao nhiêu? Vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định bị phạt thế nào? Có gì mới trong mức lương cơ bản từ 2017? Thông tin có trong "Có thể bạn cần" kỳ này.