TT - Tôi muốn hỏi có thể massage hay dùng kem để ngực nở ra được không? Tôi nghe đàn ông, con trai nói với nhau “đàn ông không râu bất nghì, đàn bà không vú lấy gì nuôi con” nên rất lo lắng... (Thu Bình, Thuận An, Bình Dương)