(TBKTSG Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010. Theo đó, ngành du lịch có thể được hỗ trợ kinh phí để thuê chuyên gia, tổ chức nước ngoài tư vấn cho các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

Đào Loan Hội chợ du lịch quốc tế tại TPHCM. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động xúc tiến như hội chợ, triễn lãm... sẽ được hỗ trợ kinh phí-Ảnh: Đào Loan Theo quyết định trên, cơ quan phê duyệt chương trình xúc tiến quốc gia sẽ là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quy chế quy định rõ những chương trình được hỗ trợ kinh phí, trong đó có điều khoản: "Trong trường hợp đặc biệt, có thể thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để tư vấn cho việc tổ chức các hội chợ, triển lãm, chương trình phát động điểm đến, làm phim quảng cáo, triển khai kế hoạch tiếp thị, quan hệ công chúng...". Các đoàn nước ngoài vào Việt Nam để hỗ trợ khảo sát phát triển sản phẩm sẽ được hỗ trợ 100% chi phí. Ngoài ra, chi phí để tuyên truyền và mời khách đến giao thương tại gian hàng Việt Nam tại hội chợ, triển lãm của nước ngoài cũng được hỗ trợ 100%. Không chỉ quy định những vấn đề liên quan đến những hoạt động xúc tiến du lịch liên quan đến nước ngoài, quy chế cũng nói rõ những hoạt động xúc tiến du lịch quốc gia cũng được hỗ trợ kinh phí. Theo đó, các hoạt động như tổ chức hoặc tham gia các hội chợ, triển lãm, hộ nghị, hội thảo... ở trong và nước ngoài sẽ được hỗ trợ chi phí. Các chương trình đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao kỹ năng xúc tiến du lịch cũng nằm trong diện được hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu phải kết hợp các hoạt động xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại, đầu tư, kinh tế đối ngoại...