Một người đàn ông Colombia, Arcedio Alvarez, đã bị xét xử vì đã giam cầm và lạm dụng chính con gái của mình, và có 11 người con với cô.