Bị mẹ la mắng, cộng với việcbiết mẹ định bán đất chia đều cho mấy anh em,Huỳnh Văn Quyên (Vĩnh Long) đã cùng vợ bóp cổ mẹ đến chết rồi ném xác xuống sông phi tang.