Hạnh phúc không bao giờ dê dàng đến cả, với một đứa trẻ kém may mắn thì hạnh phúc chỉ đôi khi là biết ước mơ mà thôi.