Từ va chạm giao thông nhỏ, Minh và Nhung đã lao vào đánh bị thương một người. Không chỉ vậy, cả hai đã lăng mạ và chống đối lực lượng công an làm nhiệm vụ một cách quyết liệt. Nhung nói mình bị Sida và cắn vào cánh tay của một công an phường.