Anh Sơn nhân viên shop thời trang Sóng Nhạc, đang làm thì bị một người trong hàng chục “vị khách” với nón bảo hiểm trùm kín đầu dùng búa đánh vào vùng gáy, ngất xỉu ngay tại chỗ, Anh Hậu, nhân viên đang đứng bán hàng bị một tên dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào người…