Chào cả nhà, Con em 1 tuổi rồi mà vẫn mút ngón cái nhiệt tình lắm. Em thử bôi ớt rồi nhưng vẫn không ăn thua Bây h phải làm sao đây ah ??? Mong cả nhà cho e ý tưởng

Chào cả nhà, Con em 1 tuổi rồi mà vẫn mút ngón cái nhiệt tình lắm. Em thử bôi ớt rồi nhưng vẫn không ăn thua Bây h phải làm sao đây ah ??? Mong cả nhà cho e ý tưởng