Giadinh.net - Cô nữ sinh Camilla Hempleman–Adams đã chịu đựng một tuần liền trong thời tiết dưới ...