Có 10 điều mà con gái nghĩ con trai sẽ để ý đến, nhưng thực ra có phải vậy đâu nè! >> Yêu có cần...tiền?>> Yêu = ăn