Tác phẩm sắp đặt mang tên "Thần thánh của chủ nghĩa vật chất" của nghệ sĩ Trung Quốc Chen Wenling đang được trưng bày tại „Asia Art Center“ ở Bắc Kinh.