Chỉ vì ngu dại, mẹ khiến con suýt chết não, nằm yếu ớt trong căn phòng trắng toát