Omar Osama bin Laden không hề chỉ trích người cha trùm khủng bố song nói rằng có cách tốt hơn để bảo vệ Hồi giáo, anh muốn trở thành "đại sứ vì hòa bình".