”Bật mí” rằng: con trai có sợ xấu! Nhưng chỉ là... sờ sợ thôi chứ không phải... quá sợ như nhiều người vẫn nghĩ.