(BNS) Trong tháng 3 trên địa bàn TP xảy ra 612 vụ phạm pháp hình sự, so với tháng trước và so với cùng kỳ nam ngoái thì phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng; trong đó có 11 vụ giết người, 19 vụ cướp tài sản, 37 vụ cố ý...