Chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, viên công an đã nộp đơn xin nghỉ việc.